Валяк "Дунапрен"

Предназначение: за гладки повърхности при употреба на латекс, фасаген и други вододисперсионни бои.
Състав: обикновен днапрен.
Валяците дунапрен са подходящи за домашна употреба. Не се препоръчва да се поддържат, чрез използване на разредители.

Данни