Валяк "Универсален спектър"

Предназначение: за дисперсионни латекстови, алкидни бои, полиуретанови и бои и лакове, грундове, нитроцелулозни, и емайл-лакове, битуми, и смоли.
Състав: термофиксирани влакна с височина на влакното 21мм-23мм.
Универсалните валяци-"Спектър" са с усукани термофиксирани към основата нишки, което гарантира изключителна здавина, дълготрайност и отлични експлоатационни показатели.
Разредителите, които се използват за поддръжката му са без ограничения.

Данни